The pain of human being

Onze (mijn) pijn.

of is het ‘ The pain of Human being! ‘

“Onze pijn??”

Iers kind na aanslag in Israël.

Zoals bijna elk mens zoek ik antwoord op deze vraag. Wat is onze pijn, ons verdriet, onze diepste wanhoop in ons diepste zelf? Hoe komt het? Dient het een doel?

Om hier een antwoord op te vinden bestudeer ik regelmatig boeken als de Tao van Poeh, de Koran (Qoer’an), en de Bijbel.

Ik graaf wel eens diep in mijzelf en kom tot conclusie’s die de mijne niet lijken te zijn. Soms komen ze als een vleug voorbij en soms blijven ze hangen in mijn gedachten.

Om hier uiting aan te geven ben ik voornemens om regelmatig te proberen een foto (soms meerdere) te plaatsen met daarbij mijn overdenking.

Ik wil zeker geen moraalridder zijn en heb niet de intentie met een vinger te willen wijzen naar wie dan ook.

Indien u zich aangesproken voelt hoop ik dat het positief zal zijn. Zo niet, neem dan even rust en bedenk daarbij dat ik U in ieder geval veel blijdschap, geluk en vrede toe wens.

Laten we ons volwassen gedragen zodat we trots op elkaar kunnen zijn.

Het vermijden van al het foute gedrag,
Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Boeddha’s.

Boeddha (Dhammapada vers 183) Zelf verzonnen? Ergens gehoord? Zoekt…..

Over landmijnslachtoffers.

Een landmijn slachtoffertje!
(Afghanistan)

Van Cambodja tot Afghanistan, van Angola tot Bosnië: overal hetzelfde verhaal. De oorlog is gedaan, de cameraploegen keren terug naar huis. Maar de lokale bevolking blijft achter met een nachtmerrie. Tientallen jaren na het einde van een conflict eisen landmijnen jaarlijks nog steeds duizenden slachtoffers……

De cijfers…..
(Uit: Landmine Monitor Report 2006: Toward a Mine-Free World)

  • Elk jaar verwoesten landmijnen het leven van 15.000 tot 20.000 mensen.
  • Dat zijn 40 mensen per dag, of 2 slachtoffers per uur;
  • Het totaal aantal landmijnslachtoffers wereldwijd wordt geschat op een half miljoen. En dat zijn de overlevenden?;
  • Ruim drie kwart van de slachtoffers zijn onschuldige burgers, die niets met het conflict te maken hebben;
  • Vorig jaar werden de meeste slachtoffers geregistreerd in Colombia ? 1.110.
  • Wereldwijd vielen in 58 landen nieuwe slachtoffers;
  • Kinderen hebben iedere zes maanden een nieuwe prothese nodig.
  • Bij volwassenen varieert dit tussen één en drie jaar.
  • http://www.jeugdrodekruis.be/index.php?ID=48

Over slachtoffers in de burgeroorlog Congo!

De Congolese Burgeroorlog is een conflict dat zich grotendeels op het grondgebied van de Congo-Kinshasa afspeelt. Omdat 9 Afrikaanse landen bij het conflict betrokken zijn wordt het conflict ook wel de “Afrikaanse Wereldoorlog” genoemd. Volgens het International Rescue Committee kostte het conflict sinds 1998 aan ongeveer 3.8 miljoen mensen het leven, de meeste slachtoffers stierven als gevolg van honger en ziekte. Miljoenen anderen vluchtten voor het geweld.

Slachtoffers in de burgeroorlog Congo!

Het conflict in het oosten van Congo heeft zijn oorsprong in de Rwandese genocide van 1994 en de aanverwante onlusten in buurland Burundi. Vele Hutu’s vluchtten naar het oosten van wat toen Zaïre was. De vluchtelingenkampen kwamen snel onder controle van de Interahamwe-milities, Hutu-milities die een aanzienlijke rol speelde in de Rwandese genocide. In een poging om deze milities te straffen en om invallen in Rwanda te voorkomen, viel het door Tutsi’s gedomineerde Rwandese leger het oosten van Zaïre binnen, gesteund door troepen uit Burundi en Oeganda. Deze invasie werd door toenmalig Zaïrees dictator Mobutu Sese Seko scherp veroordeeld. De Rwandezen en Burundezen steunden door het leveren van wapens en geld ook de rebellen onder leiding van Laurent Desiré Kabila. Uiteindelijk slaagde Kabila er in om Mobutu te verdrijven en op 20 mei 1997 nam hij officieel de macht over. Het land zou voortaan de Democratische Republiek Congo heten.

Gevolgen:
Binnen Congo-Kinshasa zorgde de burgeroorlog ervoor dat naar schatting 3,4 miljoen mensen op de vlucht zijn, de meeste vluchtelingen komen uit het oosten van Congo. Nog eens 2 miljoen mensen uit de buurlanden Burundi, Rwanda, Oeganda en Tanzania zijn eveneens op de vlucht.

Palestijnse kinderen (nemen afscheid, vol onbegrip!)

31 juli 2006, New York

Palestijnse kinderen nemen afscheid, vol onbegrip!

Het aanhoudende geweld tussen Israël en Hezbollah en in de Palestijnse gebieden trekt een zware wissel op de kinderen in deze regio. Ze lopen niet alleen fysi

ek gevaar; het effect dat het geweld op hun geestelijke gezondheid heeft moet niet worden onderschat.

Unicef: Palestijnse kinderen lijden buitenproportioneel onder geweld

09 november 2006, Genève/New York/Jeruzalem

Unicef maakt zich grote zorgen om het buitenproportionele geweld in het noorden van de Gazastrook.

Sinds 1 november zijn naar schatting 68 Palestijnen om het leven gekomen, waaronder 14 kinderen. Tot nu toe zijn dit jaar 113 Palestijnse kinderen gedood en dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het aantal gedode kinderen in 2005. Sinds het uitbreken van de Intifada in 2000 leven kinderen en jongeren – die meer dan de helft van de Palestijnse bevolking uitmaken – voortdurend in een oorlogssituatie, die naar verwachting voor hen blijvende gevolgen zal hebben.

Over een Srebrenica slachtoffertje!

Srebrenica slachtoffertje!

11 juli 2005 was het 10 jaar geleden dat Bosnische Serviërs de enclave Srebrenica innamen. De troepen van Dutch-bat bleken niet in staat de bevolking te beschermen. Zevenduizend mannen zijn vermoord door de Servische eenheden.

http://www.gevolgenvanoorlog.nl/

Littekens van Srebrenica

dinsdag 20 december 2005

Aangedaan, zo reageren mensen als Alok van Loon vertelt over de vrouwen van Srebrenica. Vrouwen die hun man, hun ouders, soms hun hele gezin verloren bij de val van de moslimenclave in 1995.- De in Twente getogen Van Loon schreef er een boek over en richtte mede een hulpstichting op. ‘Je moest eens weten hoe slecht de leefomstandigheden nog steeds zijn. ’

http://www.dutchbat3.nl/

 

Een illegale arrestatie in Irak.

Een illegale arrestatie in Irak

De schaal van het getelde dodental in Irak sinds de invasie van 2003 is op zijn minst in de tienduizendtallen en goed gefundeerde onderzoekingen schatten de directe en indirecte doden als gevolg van het voortdurend conflict in de honderdduizenden. Wat ons bijblijft zijn enkel de ronde getallen, die – indien groot genoeg en vaak genoeg herhaald – tot een symbool worden, waarmee ze op den duur ook weer hun betekenis verliezen. Een getal op zichzelf is niet groot of klein. Enkel in vergelijking met andere getallen, andere tellingen, krijgt het proporties. Wie weet nog het algemeen gekende getal van de Holocaust – zes miljoen – te vergelijken met andere grote getallen van geweldsdoden, zoals die van de twee Wereldoorlogen (WWI vaak geschat op 15 en WWII op 30 à 40 miljoen, de getallen van de Tweede Wereldoorlog zijn inclusief Holocaust slachtoffers)?

http://imaginarymuseum.org/OogVK/MetaStatIraq.html

Waar zijn we mee bezig?

dat is een vraag waar ik antwoord op probeer te vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *