Mijn hobby: Het houden en kweken van vogels.

timbrado (background)Soms worden zaken te veel van het goede. Ik voeg daarom mijn Timbrado- & vogelhobby zaken op deze pagina’s in deze site zodat ik alles op één plek heb. Geen twee of drie sites meer maar alles op één plek. Dat scheelt werk. Veel van mijn aantekeningen / artikelen op dit gebied worden ook gepubliceerd op de site van de Spanish Timbrado Society of de vogelvereniging EVKV De Kanarievogel te Leidschendam-Voorburg dus wordt mijn andere site (http://www.timbrado-residentie.nl/) n.m.m. overbodig. Veel artikelen zijn gebundeld in een prachtig boek (klik hier). Ik heb nog enkele exemplaren dus mail mij gerust daarover.

Over mijzelf:
Vanaf 1994 kweek ik de Spanish Timbrado zangkanarie nadat ik vanaf 1972 allerlei vogels gehouden en gekweekt heb. Via de digitale snelweg is in 2001 de Spanish Timbrado Society ontstaan. De Society bestaat dus inmiddels ruim 10 jaar. Het is een groot feest geweest op 8 oktober 2011. Voor mij was dat het moment om, na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de Spanish Timbrado Society, het stokje aan de jongere generatie over te geven. Gelukkig is er een goede opvolger gevonden en is er ook in de afgelopen 10 jaar een breed kader gevormd. Dat zit dus wel goed.

Ik heb altijd al graag mijn gedachten en ervaringen op papier gezet. Voor de vogelvereniging, voor het personeelsblad, voor de krant, voor de bonden, voor levensbeschouwelijke organisaties etc. en de artikelen werden warempel zo hier en daar ook gepubliceerd, al dan niet gecensureerd.

Ik schrijf dus niet alleen over vogels maar ook over belevenissen in het dagelijkse leven al dan niet op een levensbeschouwelijke wijze. In 2010 heb ik zelfs een klein boek met een aantal verzamelde artikelen mogen uit geven. Ik noemde dit “De verloren dag” waarmee ik aangaf dat elke dag waardevol is om geleefd te worden. Het uitgeven van dit boek is een prachtige ervaring op zich.

Op deze site wil ik ook mijn gedachten en ervaringen met u delen en geef ik onder andere inzicht in hoe ik mijn hobby beleef, hoe ik in het leven sta, hoe ik bepaalde ervaringen beleef en hoe ik tegen allerlei zaken aan kijk. In principe geen zware kost maar met een logische en nuchtere blik zonder daarmee te willen zeggen dat een ander het per definitie verkeerd doet.

Mijn belevingswereld is niet de uwe, nietwaar? “Ieder zijn ding!” is mijn lijfspreuk en ik geef daarmee aan dat ik absoluut respecteer hoe een ander er over denkt. Respect is een grondbeginsel in elk onderdeel van het leven maar zeker in de hobby.

zkh-prins-oranje_wapWaarom had de oude Timbrado website nu de naam “Residencia de Timbrado Espanol”? Ja, dat wil ik best uitleggen. Om te beginnen woon ik in de residentiële stad van Nederland ofwel in Den Haag en ik heb ook in mijn jonge jaren regelmatig (vanwege mijn werk) op het bordes van het paleis gestaan. Ik probeer zo goed mogelijk voor mijn vogels te zorgen en hen een soort paleisje te geven, een soort residentie, nietwaar? Het is ook van primair belang goede (als het ware “Koninklijke”) bloedlijnen in je kooien te huisvesten. Geen lucratieve handel maar streven naar “Koninklijke” kwalitatieve zang bij onze gevleugelde vrienden. Voor mij ook een reden om streng en consequent te selecteren. Ik heb dan ook slechts vogels in huis die van absolute wereldklasse zijn en heb het aantal kweekbroedparen rigoureus teruggebracht naar slechts enkele paartjes die daardoor ook een “Koninklijke” huisvesting (Residentie) en verzorging kunnen krijgen. Genetische selectie is voor mij daarbij van absoluut groot belang. Een zuivere en “Residentiële” lijn is daarbij mijn uitgangspunt.

Het “Residentiële” is voor mij ook uitgangspunt bij de verkoop van mijn vogels, bij de omgang met mensen, bij het schrijven van mijn artikelen. Positief constructief kritisch zijn is “Residentieel” als je daarbij respect voor anderen kunt blijven hebben.

– Op 13 januari 2009 ben ik keurmeester Spanish Timbrado’s bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers geworden.
– Op 14 februari 2009 heb ik mijn certificering verkregen van de Spanish Timbrado Society Nederland waardoor ik ook veel mensen en meningen tegen kom waar ik zeker veel van leer. Daar ben ik ook dankbaar voor.
– Per 1 januari 2013 ben ik gemachtigd tot het keuren van Timbrado’s in het keurmeesterskorps van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders.

Na mijn pensionering (september 2015) ben ik sommige zaken rustiger aan gaan doen, een andere richting ingeslagen en geniet ik wat meer van mijn vrije tijd. Het schrijven van gedachtespinsels zal altijd een hobby van me blijven.

Surf gewoon lekker over de site en doe uw voordeel met wat u te weten komt. Veel succes met uw hobby.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *