Gedachten bij het boek Ezechiël

Recentelijk werd door mijn lieve vrouw (Anneke) de aandacht gevestigd op dit Bijbelboek. Met name hoofdstuk 37 werd onder mijn aandacht gebracht. Dit in het kader dat mijn vrouw en ik voortdurend proberen voor ons zelf na te gaan hoe wij onze wandel met God kunnen en mogen gaan. Ezechiël is daarentegen niet het makkelijkste boek om doorheen te ‘worstelen’.

Wat we in de boeken over Ezechiël tegen komen is vaak een detailvertaling en interpretatie, al dan niet geïnspireerd door Gods Geest. Kortom, commentaren van derden maakt het begrijpen van de bedoelingen van Ezechiël er allemaal niet altijd makkelijker op. Hoe moest ik daar nu mee om gaan? Welnu, hieronder de verslagen van mijn ‘worsteling’. Hopelijk brengt het u veel geluk.

  1. (blz 1-3). Ezechiël en zijn zoektocht. (Introductie, roeping, het gezicht.) (pdf), klik hier. (Ezechiël 1:1-28)

  2. (blz 4-5). Ezechiël en zijn zoektocht. (Indrukwekkend, Gods begrip, bediening, pijn.) (pdf), klik hier. (Ezechiël 2:1-10)

  3. (blz 6-10). Ezechiël en zijn zoektocht. (De maaltijd, Een hard voorhoofd, Inspiratie, Bezinning, Oorzaak en gevolg, de Heere verschijnt opnieuw.) (pdf), klik hier. (Ezechiël 3:1-27)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *