Communcatie, zin of onzin?

Vannacht om drie uur lag ik te luisteren naar de geluiden van de rijksweg A12 welke ik hoorde omdat de wind deze kant op stond en bij ons in verband met de warmte alle ramen open stonden. De sirenes van de hulpdiensten vertelden mij dat er haast geboden was bij deze hulpverlening en dat er waarschijnlijk mensen in ernstige nood waren die snel geholpen moesten worden. Ja, welke boodschap zouden de familieleden van deze mensen krijgen en wie zou die boodschap moeten brengen? Het is dan gissen maar even later verstoord een luid jankende motor de stilte van mijn mijmeringen en hoorde ik de chauffeur snel schakelen tussen de derde en de vierde versnelling en direct daarna weer van vier naar vijf waarmee hij (of zij) buiten mijn gehoorafstand kwam.

Ja, wat geluiden je al niet kunnen vertellen.

Als ik bij familie kom in Brabant en de pitbull springt grommend naar mijn keel dan maak ik als vanzelf al een afwerend gebaar met mijn handen ook al blijkt hij er niets mee te bedoelen. Hem is niet geleerd dat hij daarmee veel indruk maakt op de psyche van de mens en dat zich dan een onprettig gevoel van mij meester maakt. Ja, bij wie niet? Ja, het beestje zegt: “Ik vreet je op!” maar bedoelt: “Joh, ik wil met je spelen, kom je mee?” 

Zo lijkt het vaak ook bij mensen te zijn. Het boekje ‘bedoelingen’ wordt nooit meegezonden met mailtjes waarin iemand zijn of haar ongenoegen kenbaar maakt en dit op een wat onbeholpen manier doet. Je hebt er geen geluid of beeld bij. Dat maakt het moeilijker de bedoelingen te begrijpen. Nee, dan maar oog in oog zaken uitpraten nietwaar? Vaak ontstaat er eerst een soort poppetjes1roddelcircuit en iedereen heeft er een mening over zonder dat betrokken persoon er zelf over geraadpleegd is. Dit zorgt voor een vervelend sfeertje waarbij eigenlijk niemand zich prettig voelt en wat de ‘zaak’ ook geen goed doet. Nee dan maar met een ‘grapje’ wat cynische opmerkingen plaatsen naar of over betrokkene? Ook dat doet een mens geen goed en de kroon is eerder van iemands hoofd af dan weer erop, nietwaar? 

Het mooiste (of eigenlijk het ergste) is dat men ook weet wat je denkt! “Ja, je zegt dit wel, maar je bedoeld dat en dat! Leer mij jou kennen!” Hiertegen valt wel heel erg moeilijk te argumenteren en zeker als je er niet bij bent. Nee, het getuigd ook niet van respect voor de persoon in kwestie. 

Nu is goede communicatie niet alleen een kwestie van ‘zenden’ maar ook van ontvangen en als de ontvanger niet lekker in het velletje zit dan kunnen goed bedoelde woorden héél verkeerd opgepakt worden. Hoe je ook probeert het goed te doen door optimaal naar de ander te luisteren. Op drukke familiefeestjes lukt dat niet altijd helemaal omdat je vaak je aandacht probeert te verdelen over alle aanwezigen. Dit is ook de reden dat we er voor hebben gekozen periodiek bij de familie langs te gaan en gewoon op een rustig moment met elkaar van gedachten te wisselen. Harde nootjes kunnen dan in een ontspannen sfeer gekraakt worden en je kunt wat meer diepgang in je gesprekken krijgen.

Mensen praten en luisteren graag naar elkaar maar soms is dat niet helemaal in balans. Belangrijk is dat de vriendschappelijke banden het winnen van het persoonlijk bejag en dat het algemeen (gezamelijk) belang nét even belangrijker is dan het ‘eigen’ belang. Respect voor de ander is dan het uitgangspunt en de ander wat gunnen is het gevolg. We zien het gelukkig ook veel om ons heen en daar mogen we dan blij mee zijn.

Communiceren met respect heeft altijd zin, al ben je het niet met elkaar eens. Communiceren ten koste van de ander is absolute onzin en je beschadigd de ander ermee. Je bijt hem/ haar als het ware een stuk uit zijn/haar ziel en dat wil je niet op je geweten hebben, nietwaar? 

Keuzes maken?

Keuzes maken en de consequenties.

keuze-makenRecentelijk werd ik  geconfronteerd met het feit dat ik met pensioen ging en enkele jaren daarvoor de keus had moeten maken tussen óf met vervroegd pensioen gaan (VUT) óf mijn tijd uitdienen tot zelfs drie maanden ná mijn 65e jaar.

Het is dan ook zaak de consequenties in kaart te brengen en die brachten mij tot de keus gewoon tot het einde door te gaan omdat het anders een té grote financiële aderlating zou zijn op het moment dat ik aanspraak wilde maken op mijn pensioen. Deze zou honderden euro’s netto per maand lager uitvallen als ik eerder met pensioen zou willen gaan, dit, terwijl je tóch al een terugval in het inkomen hebt bij de pensionering.

Als je er goed over nadenkt is het zo dat alles een oorzaak en ook een gevolg heeft en dat elke keuze gevolgd wordt door consequenties, hoe simpel of logisch het ook is. Sta je eerder op dan heb je een langere dag maar wordt je soms ook in de middag wat vermoeid en heb je een klein dutje nodig. Steek je de straat over zonder op of om te kijken dan loop je het risico voor je sokken gereden te worden. Verkoop je je kampioenstam vogels dan kan het zijn dat je het jaar erna een mindere kwaliteit vogels kweekt.  Als je regelmatig spaart heb je later een appeltje voor de dorst, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. We kunnen gerust stellen dat élke keuze ook consequenties heeft. Ook kunnen we stellen dat je zelf verantwoordelijk bent voor het maken van die keuzes en derhalve ook voor de consequenties.  Ook blijkt telkens weer dat het NIET maken van keuzes eveneens consequenties heeft.

Omdat ik ook in het verenigingsleven actief ben bedacht ik ook dat momenteel veel verenigingen worden geconfronteerd met zeer lage opkomsten op hun ledenbijeenkomsten. De besturen vragen zich af wat ze fout doen of wat ze sowieso aan dit verschijnsel kunnen  doen. Diverse verenigingen in de regio zijn inmiddels ‘slapende’ en niet meer actief en anderen zijn opgeheven. Dit is een treurige consequentie van de keuze welke door de leden is gemaakt: ‘Het niet actief deelnemen aan het verenigingsleven.’  Dat is dus ook een keuze!

Ook zie je in allerlei verenigingen dat de invulling van de bestuurstaken stagneert en dat de nieuwe generatie niet zit te wachten op bestuurstaken. Ja, dat is ook een keuze. Onze vereniging mag eigenlijk niet klagen over de opkomst van de bijeenkomsten en ook niet bij de uitjes maar het zou wat ons betreft nog iets beter kunnen.  We groeien nog steeds met het ledental maar zeker met de kwaliteit van het blad, de activiteiten, de show en niet in de laatste plaats de website maar u zult begrijpen dat hoe mooier dat we het maken en hoe leuker we het met elkaar hebben dat we daarbij ook vaker een beroep moeten doen op hulp van de leden.  Ja, en dat wil wel eens wat stagneren.

De jeugd is tanende (?) en heeft een super drukke agenda en de ouders denken ook dat de kinderen voortdurend prestatie moeten leveren binnen zoveel mogelijke sporten of hobby’s. Kortom het is rennen en vliegen van de ene club naar de andere club en voordat je het weet heeft je kind al in de vroege jaren van zijn of haar leven een ‘burn out’.  Doen we nu iets verkeerd of worden we geleefd door de waan van alledag?

Het is nu eenmaal lastig om nee te zeggen tegen mensen waar je om geeft. “Ja, jij weet zoveel, kun je me even helpen?” Herkent u dat? Het sluipt er zo makkelijk in he?

gcta


Een goed voorbeeld is de hedendaagse Hype ‘Pokémon Go’.  Een computerspelletje op je telefoon waarmee je dan digitale poppetjes kunt vangen en daarmee bonussen ontvangen waarmee je in een hoger level komt. Competitie in optima forma. De strijd is losgebarsten! Honderden, nee, duizenden jongeren én volwassenen zijn nu met een blik op hun telefoon als een dwaas rennende door de woonwijk, het winkelcentrum, onderweg naar school, naar het werk, op de fiets, in de auto………. Aan het speuren naar de poppetjes. Oog voor de omgeving is er niet meer en der zijn al doden gevallen die met het spelletje bezig waren en daarmee geen oog meer voor de gevaren in hun omgeving hadden.

En dát is nu precies het beeld van de situatie waar de mens in verkeerd. We letten niet goed meer op waar dat onze innerlijke valkuilen zitten en zijn gefocust op allerlei randverschijnselen waarmee we uit het oog verliezen waar het écht om gaat in dit leven. Ja, dat berust dus op een keuze maken. Niks meer en niks minder. Veel wijsheid toegewenst.